Ormsundveien Økogrend
 

Et boligprosjekt i startgropen

 

 

 

 

 

I 2007 ble det byøkologiske pilotprosjektet Ormsundveien 14 vedtatt av Oslo kommune. I den gamle sveitservillaen ved Ormøya i Oslo skulle det gjøres forsøk med byøkologiske boformer, miljøvennlig rehabilitering og brukermedvirkning. Prosjektet har gradvis utviklet seg, og etterhvert så beboerne behov for å utvide. Siden 2012 har en arbeidsgruppe bestående av arkitekter og beboere gradvis utformet et skisseprosjekt for en liten grend med en kombinasjon av boliger og næring. Arbeidsgruppa har skissert et nabolag der opp til hundre mennesker kan bo og leve.

Les hele skisseprosjektet her

Nå jobbes det for å realisere prosjektet og sette i gang arbeidet med å bygge et nabolag fra grunnen. For å gjøre det, må vi ha Oslo kommune med på laget. Og kanskje også deg? Ta kontakt dersom du ønsker å bo eller arbeide i grenda.